top of page

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Discounts for bulk orders!

At least10%,

for 2-4 copies:

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

Äntligen öppnas mitt öga

00197
$5.00
In stock
1
Product Details


Äntligen öppnas mitt öga


1. Äntligen öppnas mitt öga,


mörkret nu faller till föga.


Din heliga värld nu väntar,


bortom all sorg och längtan


ser jag med nya ögon.


Där mörkret igår fått råda


får jag nu istället skåda


ditt ljus, din kärlekslåga.


2. Trodde jag kanske mitt lidande


och kverulantiska kvidande


var något som jag förtjänat


eller nå’t jag eftersträvat?


Ögonens fjäll nu faller!


Ingenting har jag förtjänat,


Men Gud mig sin nåd förlänat.


Fri lämnar jag mitt galler!


3. Mörkret var endast ett mönster


Inristat i rädslans fönster.


Ser jag in mot ljusets källa,


bortom illusionens fälla,


kommer allt bländverk falla.


Kristus, med din blick förvandlas mörkret,


och en ny dag randas


sär Gud är allt i alla.


4. Låt mig förlåta din värld idag


så jag kan se den med välbehag,


och se i dess härlighet


har även jag delaktighet.


Du vandrar här vid min sida.


Jag känner din helighet


och vet din inklusivitet;


Jag bärs i din famn, den vida.


Music: Anders Nyberg (after a theme by W. A. Mozart)

Lyrics: Anders Nyberg

This melody is inspired by my telephone ringtone, a Mozart melody of for me unknown origin. The lyrics was first formed on a Nepali bus inspired by all the colourful spiritual aphorisms that decorates the buses.

Save this product for later

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page