top of page

SCORE STORE!

Peace of Music's

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Vi vandrar fram bland baldersbrå

00106
$3.00
In stock
1
Product Details


Vi vandrar fram bland baldersbrå


Vi vandrar fram bland baldersbrå

och över öppna gärden.

Färden bär mot bergen blå,

ja långt mycket längre än så.

Ty något bortom bergen,

bortom bergens högsta salar

talar om att vägen målet är,

att himlen är här.

Om himlen var ovan där

då kunde vi ej dela dess glädje.

Men glädjen som vi bär

vittnar om att himlen inom är!

Ja glädjen som vi bär

vittnar om att himlen inom är!Vi vandrar genom dagar då

vår levnads skiftande öden

döden själv tycks genomgå

och tiden är svår att förstå.

Men något bortom tiden,

bortom tidens tickande timmar

glimmar från en evighet

som nuet ser och vet.

Ja nu är frihetens tid,

för nuet ger oss frihet från tiden.

Och hur skulle, käre vän,

evigheten kunna komma sen!

Ja hur skulle, käre vän,

evigheten kunna komma sen!Lyrics and arrangement: Anders Nyberg

Music: Älvdalen's wedding-march, in the tradition of S.J. Larsson, Älvdalen


Order printed score to have it shipped by ordinary mail.

Save this product for later

Discounts for bulk orders!

2-4 copies:10%,

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page