top of page

f9f1cf_c3ad88bc5fb94d5a80202387acd71887_mv2.png

"I am a conductor with one ear in Northern Europe and one in Southern Africa. To 'conduct' literarily means 'bring together' or 'channel'. It is not about waving your arms and shouting directions to get what you want. It is about            listening intently and hearing a more beautiful sound          than you've ever heard before. Despite the fact it is            not there. Because of the fact it is not there. In order to          manifest it.

  In work as well as in life I attempt to listen to and bring      together the seeming contradictions; the north and                      the south, the spiritual and the physical, culture and            nature, male and female, family and work... Trying             to hear the harmony. And see the oneness. In                   order to live in its manifested truth!"

Om Anders

Anders 

är körledare, kompositör, ordsmed, vandrare och Oscarsnominerad filmmanusförfattare. Anders är svensk men har även ett sydafrikanskt medborgarskap. Spänningen mellan dessa två geografiska poler har utgjort inspirationen och grunden i mycket av hans musik och skrivande. Det mesta av hans musik, över 500 körkompositioner och arrangemang, finns publicerade på hans eget musikförlag Peace of Music Publishing. Anders har även arbetat som filmmanusförfattare och är medförfattare till den internationella succéfilmen "Såsom i himmelen". Hans arbete som körledare, musiker och föreläsare har fört honom till över 30 länder på 6 kontinenter - men han färdas även steg för steg i projektet "The Path". Det startade i Trondheim 2012 och har nu tagit honom vandrandes hela vägen till mellersta Tyskland, där han delar sina sånger och historier någon vecka varje sommar. 

Anders_Nyberg_Rihimäki_clipped_rev_2.png

Anders har studerat körledning vid Musikhögskolan i Stockholm för bland andra Eric Ericson, och komposition och arrangering privat för Bengt Hallberg. Men de främsta musikaliska läromästarna har han funnit bland lokala folkmusiker från sina två musikaliska poler; i sin barndoms Malung i Sverige och Sydafrika. Han är en stolt medborgare av bägge länderna och hans gärning som en kulturell bro däremellan har blivit något av en livsuppgift.

   Som ursprungsmedlem i sånggruppen Fjedur växte hans musikaliska värld från det lokala till det globala. Gruppen turnerade i Sydafrika 1978, en resa som kom att forma mycket av hans fortsatta arbete. 1980 återvände han för att arbeta ett år som volontär inom den Evangeliskt Lutherska kyrkan i Kapstaden. Väl hemma i Sverige igen fortsatte arbetet i Fjedur med att utforska fusionen mellan körsång, folkmusik och jazz genom en serie skivor och en mängd konserter med några av den svenska jazzens största som Bengt Hallberg, Georg Riedel och Arne Domnérus, paralellt med antiapartheidarbetet och spridandet av de sydafrikanska sångerna. Genom internationella turnéer nådde de även en global publik. Musiken från häftet och CD:n ”Freedom is coming” har inte bara blivit en egen genre i den svenska körrepertoaren (Amandla-sånger) utan sjungs idag i hela världen och på en mängd språk. Inte minst hade de en märklig och påtaglig användning i forna Östeuropa efter det att Fjedur närvarat vid Lutherska Världsförbundet generalkonferens i Budapest, Ungern 1984. Därefter turnerade Anders med Fjedur eller ensam 3 somrar i Östtyskland, och i Estland innan murens fall och spred de inspirerande sydafrikanska kamp- och lovsångerna.

   Senare vändes Anders uppmärksamhet mot Latinamerika och han genomförde flera turnéer till Kuba och Centralamerika ensam eller med sin grupp Gondwana.

   Hans svenska folkmässa ”Himmelen Inom”, inspirerad av Latinamerikas ”Misa Popular” har sjungit sig in i den svenska folksjälen.

Himmelen_Inom_Hälsingland.png
Logga med svart text Cut out.png

Anders har varit en återkommande gästföreläsare på musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Piteå och på universitetet i Växjö, förutom oräkneliga andra utbildnings-institutioner, körfestivaler och lokala körer. Anders har även föreläst vid teologiska institutionen på Uppsala universitet.

   Anders tjänstgjorde som första studierektorn för en nystartad världsmusiklinje med riksintag på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.

   För att möjliggöra och underlätta spridningen av sina musikaliska alster har Anders utvecklat sitt eget förlag; Peace of Music Publishing AB. Förlaget distribueras i Sverige av Wessmans i Storbrittanien av Wild Goose Publication på Iona i Skottland, där han haft kurser vid flera tillfällen, och i USA av Walton Music.

1993 initierade Anders ”Sång i Dalgång” en 24 dagars sångvandring genom Dalarna, med en vandrande kör som gjorde dagliga konserter längs Väster-, Öster-, och den förenade dalgången. Modellen har senare introducerats som Sång & Gång på många andra håll i Sverige. 2012 genomförde han projektet ”The Path”, en fem månaders vandring från Trondheim till Köpenhamn med över 25 konserter och tre stora seminarier på temat MIX; Miljö, Integration och Existens. Anders är ordförande i organisationen som arrangerade vandringen och vandrade själv mesta delen av den1000 km långa  vandringen. Vandringen har sedan dess fortsatt någon vecka varje år och befinner sig nu i centrala Tyskland på gång uppströms längs Elbes stränder.

I Sydafrika har Anders, tillsammans med sin fru, sångerskan och kulturaktivisten Jennifer Ferguson, utvecklat “Peace of Music Centre”, en mötesplats i centrala Johannesburg som arrangerade  konserter och workshops och fungerade som ett nav i lokal kulturell aktivism i innerstadens fattigare delar. Arbetet med barn var prioritet och resulterade bland annat i produktionen av “Seeds of Peace”, en CD med några av Sydafrikas mest framstående artister som Johnny Clegg, Vusi Mahlasela and Gloria Bosman tillsammans med gatubarn.

Anders har även arbetat framgångsrikt med film. 2005 nominerades filmen ”Såsom i himlen” till en Oscar, med Anders som medförfattare till manuset. Filmen, om en körledare och hans kör, blev Sveriges mest sedda film någonsin och fick även stor internationell framgång. Uppföljaren ”Så ock på jorden”, även den medförfattad av Anders, hade premiär 2015.

517k0yYBktL._SY445_.jpg

Nyligen har det kommit två akademiska uppsatser: en på svenska, en på engelska, en från ett historiskt fakultet, en från ett musikfakultet, en skriven av en finlandsfödd svenska och en av en rysslandsfödd sydafrikan. Ändå berättar båda historierna från olika perspektiv och med olika betoningar om sånggruppen Fjedurs möte med den sydafrikanska sången och dess vidare färd ut över världen. Välkommen till att läsa uppsatserna – och än mer till att stämma in i dessa underbara sånger och deras budskap om hopp och frihet!

Amandla på svenska - när Sydafrikas sång blev vår.

Siyahamba – the Origins and Significance of a South African Chorus

bottom of page