top of page

HUNDRA HYMNER 1

Advent och Jultiden 

Hundra hymner bild.png

Första söndagen i Advent

Jag väntade i tystnad

 

Jag väntade i tystnad i skaparens pupill.

Då hörde jag de allra första orden. 

Du talade så stilla: "o, människa, bli till,"

och lade mig att växa i min moder.

Jag vilade i vattnet i väntan på den stund

då dagen till slut skulle komma. 

Jag ropade i bävan när ljuset trängde fram.

Nu låg jag där vid världens öppna fönster
med öron som fick höra, med ögon som förnam,

det myllrade av färger, ljud och mönster.

Du lärde mig att älska, jag började förstå:

vårt liv är en underbar gåva.

 

Jag vände mig mot himlen med glädje i mitt bröst

och nynnade på livets sköra sånger.
Allt levande vill sjunga, vart väsen har sin röst,
som talar till dig tiotusen gånger.

En dag ska vi få möta vår skapare och vän,

som var och som är och som kommer.

Christmas Day

Första advent.jpeg
Jag väntade i tystnad; Mel utan nr - Full Score.jpg

En sång från det ofödda barnets perspektiv. Musikaliskt hämtar sången sin inspiration djupt inifrån min musikaliska förfödslotid. Sången är sprungen ur min lokala vokala tradition. En länk i en kedja av röster. Den tillskrivs mig som kompositör, men det känns ännu mer hedrande att få vara en bärare av en tradition. Musik inte av, utan efter. Lika självklart som jag kommer från min mors sköte, så kommer den här sången ur den tradition som har närt och burit den.

Tack, Anette och Erik för er version av "Jag väntade i tystnad"!

Ljuset är vackrast i mörkret!

Lyssna till en orkestal version av hymnen av Anders Nyberg. Den här går i a-moll i motsats till noten som går i f#-moll, mer lämpad som församlingssång. 

listen-icon.png

Learn more about the song here and order arrangements by Anders Nyberg of "Jag väntade i tystnad" from our Score Store directly to your printer via your mail:

Jag väntade i tystnad; Melody

Jag väntade i tystnad; SAB

Jag väntade i tystnad; SSAA

Jag väntade i tystnad; SSAAB

Jag väntade i tystnad; SSATB

Jag väntade i tystnad; Organ (piano) accompaniment

printer.png

Jag är den jag är

Jag lämnar ej mitt ursprung, jag är ett med Skapelsen.

Av jord jag är, och björken här är bror och blomman vän. 

Jag vattnet är och vågorna och vind som vågen bär.

Jag luften är och fåglarna, ja, jordens atmosfär. 

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Av jord, som björken här, jag är!

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Jag är ett med allt och allt med ett!

Jag är den jag är!

Befriad till att frige är jag ett med Friheten.

I mötet mellan dig och mig, där Kärlek bär, jag är.

När barn blir sedda, såren läks och främling finner vän,

då är jag där, där frihet är och flykting hittar hem.

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Där kärleken mig bär, jag är.

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Jag är ett med allt och allt med ett!

Jag är den jag är!

Med Livets egen, ömma fläkt jag delar andedräkt

och förd av hennes varma hand, min gnista har hon väckt.

Där hennes låga flammar klar jag renas och jag ser.

När hennes röst i mig ger svar, vad kan jag önska mer?

Jag är den jag är, jag är den jag är! 

När hennes röst är när, jag är.

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Jag är ett med allt och allt med ett!

Jag är den jag är!

Björk.jpg
Jag är den jag är, Mel utan nr - Full Score.jpg

Foto: TV4

Den här sången handlar också väldigt mycket om ursprung och identitet. Både textligt och musikaliskt. "Jag är den jag är" har en melodi efter Nörstmo Per Persson, från "Dixtäpp-stuggo" på Äsiselas fäbod i Malung, där jag växte upp på somrarna några generationer senare.  Den underbara melodin kråmar sin väg genom alla tänkbara permutationer av den melodiska moll-skalan i versen, för att sen med självförtroende brista ut i "Jag är den jag är" i refrängens parallella dur-tonart.  

Textmässigt är den inte en traditionell Advents-psalm, men den handlar dock om ursprung och identitet. En erinran om var vi kommer ifrån, ett uttryck för vilka vi är och en ouvertyr till vad som ska komma. En ankomst – advent – av en ny förståelse av vilka vi är! Och en vilja att utforska vägen dit.

I original skrev jag texten som en mer traditionell treenighetshymn; med en klar referens i alla tre verserna till Treenigheten. Men pö om pö fick det ge vika för ett bredare anslag som kändes mer inkluderande; om relationerna till jorden, människan och himlen snarare än till Fadern, Sonen och den Helige Anden.

Screenshot 2023-12-04 at 16.52.24.png

I den första videon pratar Åke om när vi sjöng "Jag är den jag är" vandrandes ut på Rättviks långbrygga. Du kan se det här: https://www.tv4play.se/video/cbc7ac02d7144f7a63b4/gustafs-v%C3%A4nner

Börjar från 26:22

Lyssna till den här fina versionen av "Jag är den jag är" av Helena Andersson Bromander!

Screenshot 2023-12-05 at 07.45.56.png
listen-icon.png

Lyssna på en pianotolkning av "Jag är den jag är" av Gabriel Nyberg. Tips: du kan använda inspelningen som ackompnjemang till din vokala version av sången! OBS. pianosolo efter andra refrängen...

printer.png

Läs mer om och beställ körarrangemang av Anders Nybergs "Jag är den jag är" från vår Score Store direkt till din printer via din e-mail:

Jag är den jag är, Melodi

Jag är den jag är, SAB + S-Solo

Jag är den jag är, SSA + S-Solo

Jag är den jag är, SSAB + S-Solo

Jag är den jag är, SATB + S-Solo

Jag är den jag är, Orgel (piano) ackompanjemang

Andra söndagen i Advent

Lyft upp din blick och se 

Two candles in snow. Winter. Rustic. Cosy..jpg
Lyft upp din blick och se; Mel utan nr - Full Score.jpg

Denna favorit med medeltida rötter kommer från Sollerön i Siljan. Du kan höra mer om dess historia i första videon på sidan. Dunder Karin, över hundra år gammal, kom ihåg sin ungdoms danssteg och efter mycket trugande reste hon sig ur sin stol på ålderdomshemmet i Mora och började dansa... och vi fortsätter än i hennes fotspår. Tack till Eva Rune, som delar sin version med oss.  Tankarna går till den gången vi dansade lång-danser på Färöarna – en kedja av röster och handslag som går tillbaka hela vägen till vikingarna. Sången transcenderar rummet likaväl som tiden: ett av mina bästa minnen av denna är när ett stort gäng australiensare – utan tvekan inspirerade av  serien "The Vikings" – gick in i dansen och transen med en frenesi jag aldrig upplevt tidigare. Dunder Karin måste ha dansat med i sin himmel.  

printer.png
listen-icon.png

Se, nu kommer Jesus! 
 

Jesus rider in i Jer 2.jpeg
Se, nu kommer Jesus!2; Mel utan nr - Full Score.jpg

Jag har våndats litet över att den här hymnen skulle vara för mycket söndags-skoleplansch, där bilderna blir litet för platta och hamnar osedda i schablon-mappen. Men när jag nu ser dalmålningen och hör Maries tolkning inser jag att det finns ännu så mycket att upptäcka i de gamla bilderna och historierna! När vi använder de oskuldsfulla ögon vi sjöng om i förra sången, när ögat vårt är klart, ser vi allt underbart! 

Marie Sundberg tolkar berättelsen om när Jesus rider in till Jerusalem med sin röst som dalmålaren med sin pensel. Subjektivt, emotionellt och jordnära – och just därför så sublimt. Tack Marie för denna opretentiösa men närvarande världs-premiär! 

Se, nu kom mer Jesus! Se, Guds rena lamm! 

Mot den gyllne staden går han sakta fram.

 

Ren och ödmjuk är han utan yttre prakt.

Men på korsets tron där tar han kungamakt. 

 

Gå din Gud till mötes, glad i själ och sinn. 

Jesus kommer till dig, vill bli evigt din. 

Dagarna är mörka, men i kunglig glans 

kommer Jesus till oss, vi får vara hans!

 

Hosianna! Jesus, du vill vara här.  

Hos ditt folk, din kyrka, är du alltid när.

Tredje  söndagen i Advent

Välkommen!

1. Välkommen nu Kristus, du himmelske gäst!

Välkommen du strålande stjärna!

Välkommen att bjuda oss alla till fest!

Välkomna, vi kommer så gärna!

Välkommen, vi väntat på vanvårdad jord,

Välkommen, vi längtat så efter ett ord

som ville vårt öga uppväcka.

Välkommen! Allt vände när insikten kom

att ögat är lampan och ljuset inom.

Att se är att himlen avtäcka! 

2. Så låt oss nu alla, vår värld till behag,

med himmelskt ljus jorden uppfylla

och hälsa dig välkommen åter idag.

Du är vårt ljus, dig vill vi hylla!

Ja, Herre, du intar din plats vid min härd,

då är jag ock värdig att vara din värd,

ditt heliga hem här på jorden,

den himmel där hela Guds härlighet bor,

det ljus som förklarar vår hemlighet stor:

Din broder, Guds Son är jag vorden!

Det här är en sådan kraftfull sång. Den proklamerar vilka vi är i sanning. En sång vi borde sjunga varje dag för att bli vad vi redan är; "ditt heliga hem här på jorden, den himmel där hela Guds härlighet bor, det ljus som förklarar vår hemlighet stor: Din broder, Guds Son är jag vorden!"

Vi fick inga inspelningar av den här den här veckan. Kanske behöver vi öva litet mer först. Att sjunga den med full övertygelse kräver en hel del träning. Vi får erkänna våra begränsningar. Så vi kommer att få några veckor till för att öva på vår välkomst-sång, välkomnandet av sann identitet och syfte. Det är vi värda.   

three  candles  6c6fd613-fb03-4536-8e7a-be8e6e59ab3c.png
Välkommen; Mel utan nr - Full Score.jpg
listen-icon.png

Lyssna till ett Spotify track av sången från Himmelen Inom!

printer.png

Läs mer om sången här och/eller beställ en körsättning:

Välkommen! SATB

Välkommen! SAB

Lyssna till en stråksättning av denna sång!

Du kan använda den som bakgrund till din egen inspelning!

Julafton (Fjärde söndagen i Advent)

I Betlehem, mitt hjärta

1. I Betlehem, mitt hjärta,

miraklet stilla sker.

Ett barn föds fram ur smärta

till liv och syn. Jag ser

en Son vars öppna sinne

fördömelse ej vet

men bär på Faderns minne

av ljus och evighet.  

3. Han ser långt bortom rymder.

Han ser långt efter tid.

Han ser en värld försonad,

en Människa, en Frid.

Han ser det lilla barnet

som innefattar allt,

och vet i barnets skepnad

tar Kristus själv gestalt.

2. Jag ser det lilla barnet,

en tyngdlös resenär

som glimmar i sin himmel

som svävar i sin sfär.

Men ord kan ej beskriva

hans ljus, hans helighet.

Dock genom slutna ögon

han ser sig själv, han vet.

 

4. Nu jublar jordens klippor

nu sjunger stjärnors kor

en sång från skapelsens gryning

som ännu i mig bor!

En röst jag återfinner

ett Jag jag återser.

Jag hör hur barnet nynnar

och om förlossning ber.

 

5. Så klinge glädjeklockor!

Så spele strängaspel!

Bered en väg för Barnet!

Bered en väg för fred!

Guds rike kommer till oss

i största ödmjukhet.

Jag tar emot det Barnet

och min Identitet.

pexels-pixabay-278508.jpg
Screenshot 2023-12-17 at 23.00.10.png

Den här video-inspelningen är gjord av mig, Åke Edvinsson och Maria Ähdel. Precis som de andra sångerna vi tre sjunger tillsammans på denna site, gjordes de helt utan några repetitioner, "to state the obvious". Faktum är att vi tre aldrig någonsin sjungit tillsammans som trio innan. Vi ville ha det så: spontant, sårbart, riskabelt, hjärtligt. Vi ville först och främst dela en tradition, inte en färdighet. Vi letar efter tonerna medan vi sjunger, lyssnar intensivt medan vi försöker förespå den andres intentioner. Ibland hamnar vi på ett vackert ställe tillsammans, men vägen när vi söker det stället är också vackert.  

 

Jag kan inte nog säga hur glad jag blir när väldigt välproducerade och väl framförda videor delas på den här sidan. Det är det vi vill och det är det vi aspirerar till. Jag vaknar skrattandes nästa morgon! Men vi vill också att de som fortfarande letar efter sina toner ska känna sig bekväma att uttrycka sig här. I våra spår kan eliten och blåbären färdas samtidigt. Sökandet är viktigt, det är så vi hittar saker, och det är därför vi har publicerat våra videor här.     

printer.png

En välkänd sång med många versioner, musikaliskt och textligt. Just denna är nedtecknad i Malung och är ytterligare ett exempel på en hymn inspirerad inte bara av födelse utan för-födelse. Om att söka och finna den verkliga födelseplatsen, inte ute där utan inom.

 

 

Den här sången, i sin originaltext, sjöngs varje jul i min farfars födelsehem, "Till Betlehem mitt hjärta på stilla  pilgrimsfärd, nu längtar från all smärta i denna syndens värld". Och så fortsätter det, här i mitt hjärta är det mörkt och armt, men där långt borta och för länge sen skiner ljuset. Jag hade problem med det, jag tyckte om melodin, och ville sjunga den – men med mitt hjärta. I ett inspirerat ögonblick ändrade jag bara prepositionen och satte dit ett kommatecken; "I Betlehem, mitt hjärta" och plötsligt hade Betlehem tagit plats i mitt hjärta, blivit mitt hjärta! Resten av orden kom utan möda medan jag dansade i glädje. 

Utforska fler historier och fakta om sången i länkarna ovan till noterna.

listen-icon.png

Juldagen

Mysterium!

Screenshot 2023-12-23 at 21.20.15.png
Screenshot 2023-12-23 at 21.32.07.png
pexels-samer-daboul-1003914.jpg

Mysterium! Jag stiger in till barnet i ett stall

Och hör hur sången tonar här som i en tempelhall.

Ja, himmelen har öppnat sig och änglar stiger ned.

De kommer från Guds kungatron med budskapet om fred.

 

Mysterium! Jag böjer mig för människa och Gud,

och tillber gåtan som är dold bak barnets tunna hud.

En sådan syn var aldrig sedd: Guds Son på jordens strå,

han delar milt Guds kärlek här med alla jordens små.

 

I natt slog julrosblomman ut med krona röd som blod.

Guds Son är här, så det är sant att himmelen är god!

Mysterium! I bröd och vin gör han sitt rike känt.

Idag blev Jesus född i mig av Ord och sakrament.

Mysterium!

Magnum Mysterium!

I natt slår rosen ut!

Eva Kunda Neidek fångar ögonblicket.

I sin video tar hon oss längst in i stallet för att sen låta oss sväva ut i stjärnrymden med fredsduvorna.  Stjärnkartorna ritas om. Ett barn är fött och ingenting är detsamma längre. Alla relationer förändras i den nya konstellationen.

Tack Eva för din närvaro i stall och stjärnerymder! Och för att du tar oss med på resan!

Annandag Jul

Gloria!

Angels and shepherds 2.jpeg
Screenshot 2023-12-17 at 22.58.55.png

1. Gloria! Gloria! Gloria in excelsis!

Röster från himmelen bryter nattens frid. Herdarna undrar: Vem för ett sådant liv?

Ser sen en änglahär uppfylla himmelen.

Kastas till marken av glädjen och kärleken. 

2. Gloria! Gloria! Gloria in excelsis!

Reser sig långsamt upp, allting känns så lätt.

Ser sen den vackraste syn de nånsin sett;

Änglar i himmelsk dans, ärar Skaparen,

sjunger att här nånstans föds nu Frälsaren.

 

 

3. Gloria! Gloria! Gloria in excelsis!

Herdarna följer med änglarnas kaskad

av himmelskt ljus och ljud, i en glad parad.

Igenom natten drar änglar och män åstad,

finner så Betlehem, Guds utvalda stad.

4. Gloria! Gloria! Gloria in excelsis!:

Där i ett stall det sker, gåvan Gud oss ger,

mitt i vår verklighet dimper undret ner.

Ett litet barn är fött, som ska vägen gå,

att han ock vägen är, kan vi ej förstå.

 

 

5. Gloria! Gloria! Gloria in excelsis!

Jesus, du kom till oss från en himmelsk sfär

så att vi bättre kan se vilka vi är.

Vi är av samme Far, samma namn vi bär.

Herdarna nu förstår att de Guds söner är!

6. Gloria! Gloria! Gloria in excelsis!

Jublet vet ingen gräns, himlen räcker ej

för att nu rymma den sång vi ger till dig!

Vägen du går och är tar oss ur tidens natt,

jublande går vi med evighetens skatt!

Gloria in Excelsis Deo!

En ny sång i vad det verkar en gammal fålla. Ändå är detta ett försök att skapa nya sätt att se de gamla historierna på. För herdarna är stallet hemmaplan. De känner väl till dess dunkel, dova ljud och dofter. Men denna gång är det någonting nytt där. En strålande moder, gurglandet från en bebis, den milda parfymen av ett nyfött barn. Och de ser att Frälsaren, som änglarna har lovat att de ska få träffa, är en av deras egna, ett barn, en broder. Den första glädjen av att ta emot änglarnas himmelska gåvor, efterföljs av den andra, och bestående, av att inse att han kommer från dem, han är en av dem. Brödraskapet ger dem tillgång till gåvorna av deras gemensamma fader. "Herdarna nu förstår att de Guds söner är" för att citera sången.

Detta är mycket att ta in för oss herdar. Precis som förra veckans sång, "Välkommen!", slutade med en proklamation av identitet, en Själv-Deklaration av vilka vi är som vi behöver litet mer tid att förstå och öva på, så är detta en julsång som behöver finna sin nya fålla i det gamla stallet.

listen-icon.png

Här kommer en orkestral version av sången. Herdarna skyndar glatt tillbaka till sitt gamla välkända stall. Men den här gång med änglar i följe, ivriga att upptäcka något nytt!

Gloria!
printer.png

Vi tackar Sankta Maria Kyrkokör i Uppsala för att vara den första kör som får sin version av en hymn från "Hundra Hymner" presenterad här. Den spelades in på deras julkonsert några dar innan jul. Vi träffades under en workshop i november så de har fått  litet tid att öva på. Men vi inbjuder alla körer att skicka in sina versioner av hymnerna. Naturligtvis förväntar vi oss inte att ni ska hinna med  i anslutning till att de presenteras på Facebook, ni kan göra det när som helst under året. Spela in , lägg ut på FB och tagga mig, Anders Nyberg (andersmikaelnyberg) så lägger vi med glädje ut er version här på Hundra Hymners hemsida!

Söndagen efter jul

Jubla nu himlar!

Jubla nu himlar!; mel utan nr - Full Score.jpg
Jubla nu himlar.jpg

Ginge jag runt om jordena kring
för att få lyckan fången
finge jag aldrig erfara ting
som denna änglasången.
Vunne jag ock all världenas gull,
allt det som lysst mitt sinne
funne jag det var enbart som mull
mot mötet i mitt minne.

Jubla nu himlar! Jubla nu jord!
Mötet som trotsar jordiska ord
uti mitt hjärta jag får bära.
Himmelens rikedom är nära!

Dagen är nära, gryningens

glöd brinner nu bortom bergen.

Ängen där änglasången nyss

ljöd målas av himmelsfärgen.

Dagen är här! Den signade tid

uppfyller jordens dalar.

Nuet bär änglarösternas frid,

ljuset oss här hugsvalar.

Slå upp nytt vin i nymakat krus!
Bjud in till glädje-festen!
Förr vi stängt ute gatornas rus
och slängt ut heders-gästen.
Nu ser vi Kristus i varje bror
oavsett tro och ära.
Han för mig fram till sitt tempels kor,
brudkronan får jag bära.

Storbröllop ståndar! Fröjdernas fröjd!
Jorden förenas med himlens höjd!
Hur mycket glädje kan jag bära?
Himmelens rikedom är nära!

Den här sången, som är en variant på "Vårvindar friska", är åter en sång jag hämtat från min hemby Grimsåker i Malung. Åker Erland Jonsson spelade den som en bakmes. Han hade en väldigt ålderdomlig klang i sin fiol. Han berättade att när han skulle spela upp till riksspelman, spelade han sin låt och domarna utbrast att "den där måste ju vara uråldrig". Erland sa till mig med ett skratt: "I vänt an va tri minuter gâmmôl". [Jag antar den var tre minuter gammal] Han hade komponerat den medan han satt och väntade på att få komma in.  

Texterna på bägge låtarna, så här vid årsskiftet, handlar om nuet som den nya tiden, den enda tiden. Den första sången handlar specifikt om den nya dagen som gryr på herdarnas äng, och om hur vi nu ser Kristus i varje bror, oavsett tro och ära. 

Och trion som sjunger gör det även denna gång helt utan repetition. Testar att leva i den enda tid som finns; "nuet bär änglarösternas frid"

printer.png

Jubla nu himlar! SATB+solo

listen-icon.png

Trettondag Jul

Julens tecken är en stjärna 

Three kings .webp
Julens tecken; Mel utan nr, kort text - Full Score.jpg

1. Ett himmelskt nedslag på vår jord

har skänkt oss skönhet bortom ord;

en stilla spegel, en älskad strand, 

de blåa bergens kraterrand.

Vi tackom nu så gärna, 

allt för den ljusa stjärna. 

Julens tecken är en stjärna som visar vägen, säger "Kom!"

Sök ej fjärran, se helt nära, den finns i Himmelen Inom.

2. Ty stjärnans glada budskap är

att Kristi tid är nu och här.

Ja, nu är tiden inne

att motta Kristi sinne.

 

Vi tackom nu så gärna, 

allt för den ljusa stjärna. 

 

3. En himmelsk lovsång på vår jord

blir svaret på Guds goda ord

som åter gästar jorden,

en sång vår värld är vorden.

 

Vi tackom nu så gärna, 

allt för den ljusa stjärna.

4. Så tänd nu stjärnan i ditt hus

och jubla, Du är världens ljus!

Ja, tänd nu stjärnan i ditt hus

och jubla, Du är världens ljus!

Vi tackom nu så gärna, 

allt för den ljusa stjärna. 

 

5. Jag tänder stjärnan i mitt hus

och jublar: Jag är världens ljus!

Jag tänder stjärnan i mitt hus

och jublar: Jag är världens ljus!

Vi tackom nu så gärna, 

allt för den ljusa stjärna. 

Julens tecken är en stjärna som visar vägen, säger "Kom!"

Sök ej fjärran, se helt nära, den finns i Himmelen Inom.

Jag har ofta blivit väldigt glad över de videos som vi hittills har lagt ut under projektet "Hundra Hymner". Men frågan är om jag blivit gladare än så här!

Varför?

Jo, det här bryter helt mot alla förväntningar. Planen var att få in solo-sånger varierat någon gång med en körsång. Och så blev det. Men vad är detta? All-dans? "Communal dancing?"
Det känns som vi hittat väldigt rätt här, och väldigt djupt. Vi sjunger en sång vid Siljans strand om meteoren som slog ner där för circa 380 miljoner år sedan: "Ett himmelskt nedslag på vår jord som skapat skönhet bortom ord." Kris blev möjlighet. Och vi gör det på trettondagsafton när våra blickar likt mången vis man och kvinna före oss, riktas mot stjärnorna. Men vi upptäcker denna gång att stjärnan inte är ute där, utan här på vår strand, himmelen har landat, himmelen är inom.

 

Jag blir så lycklig av detta! Det här gänget är ingen kör, utan ett gäng i alla åldrar från olika håll i Europa som samlats i solidaritet kring frågor rörande Tanzania, Sydafrika och Palestina. Förenade i en gammal vikingadans på Siljans strand, på kanten av meteor-kratern, förstår vi djupet av krisen, men också att krisen kan även bjuda på skönhet och möjlighet.
Vi tänder stjärnan i vårt hus och jublar: Vi är världens ljus!

Och det räcker inte med att jubla... Inget förment jubel är ett jubel utan dansen. Kroppen ljuger inte! Vi agerar i glädje och solidaritet.

Vi säger tack till platsen på kraterkanten; Stiftsgården, för gott samarbete och önskar att den ska få fortsätta vara en plats av kreativitet och kraftfullhet på kraterns kant. 

listen-icon.png
printer.png

Här slutar sångerna från advent och jul. Men vi sjunger på, året runt om ni fortsätter skicka in fina bidrag till sidan!

Kolla på fler videor och noter i länkarna nedan!

bottom of page