top of page

The time after Christmas

Hundra hymner bild.png

First Sunday after Epiphany

När det mörknar över jorden -
When it gets dark over the earth

Screenshot 2023-12-23 at 21.32.jpg

1. När det mörknar över jorden

så strålar himlens stjärnehär,

bringar bud till allt som lever

om hur stor och rik Gud är. 

Abraham fick hopp och tro

när han under stjärnehimlen stod. 

Så vill även jag i stilla kväll

häpna under stjärnors päll.

2. Om Guds stjärnor vill jag drömma

de strålade en gång för tre

vise män som mitt i natten

var på väg till Betlehem.

Krubban stod i stjärnors ljus.

Kungarna längst in i djurens hus

fick av stjärnor där och då förstå

Gud är här bland jordens små.

3. Morgonstjärna, Jesus Kristus,

var du mitt värn mot mörkrets makt

till dess nattens mörka skuggor

jagas bort av solens prakt.

Gode herde, bliv hos mig,

låt mig alltid bäras utav dig!

Klara stjärna, låt ditt varma sken

leda mig till dig allen.

Screenshot 2024-01-08 at 08.31.05.png
När det mörknar över jorden; Mel utan nr - Full Score.jpg

Jennifer Ferguson makes welcome entré onto these pages. The interplay with pianist Gabriel Nyberg is as tight as you can get this side of the cut of the umbilical cord, the expression is as always magnificent and the voice full of power. Sit down and let yourself be transported to and by a star.  

listen-icon.png

Here comes a simple orchestral version of "När det mörknar". You can use it as a background track for your recording

Screenshot 2024-01-14 at 07.38.54.png

"The Kings, in the house of the animals, learn from the stars that God is here among the small one's" 

När vattnet i bassängen börjar svalla –
When the water in the pool starts to stir.

Second  Sunday after Epiphany

Screenshot 2024-01-11 at 07.10.18.png
När vattnet i bassängen börjar svalla; utan nr dmoll Mel - Full Score.jpg

1. När vattnet i bassängen börjar svalla,

när vinden bjuder träden upp till dans,

när skönheten i Skapelsen åkallar

sin Skapare av mångfald och balans

då vill jag vara i bassängens vågor,

då vill jag låta vinden leda mig,

då vill jag svara an, helt utan frågor,

och bara vara den jag är i Dig,

och bara vara den jag är i Dig.

 

2. Hur ska jag hinna komma ner till vattnet? 

Hur kan jag fångas utav vindens sus? 

Hur kan jag lämna denna långa natten 

och vandra ut i evigt gryningsljus? 

Men anden viskar stilla i mitt öra; 

”Försök inte att vara då och där 

men öva dig att Guds röst ständigt höra. 

Min Ande är den dräkt du alltid bär 

och i mitt rike finns blott nu och här.”   

3. Tack gode Gud för alla rika stunder 

Du ger i nåd, nu är miraklens tid. 

Förklaringsbergets alla stora under 

förbyts så fort mot tåredalens id. 

Jag vet dock att du går här vid min sida. 

I Andens vind min egen anda är. 

Jag överlåter mig, vill ej mer bida, 

och söker först ditt rike nu och här. 

Och allt det andra ska jag finna där.      

This song is about all the things I would do and be if only...

If only there were no excuses!

If there isn't a lack of money or resources or gifts and above all else – what we project most of our shortcomings on; if only we did not have so little time.

This song states the obvious. We all have equal amount of time all the time. We have our now and nothing else. And no one else has anything else. So we use our time better by not doing what we seem to have plenty of time for – complain that we have no time.   

The metaphor used in the title: "When the water in the pool starts to stir" alludes to the story of the man who wanted to be healed but never had the time to get down into the miraculously stirring and healing pool-water. 

printer.png

Third Sunday after Epiphany

Det finns ingenting att frukta – 
There is nothing to fear

Det finns ingenting att frukta.jpg
Det finns ingenting att frukta; mel utan nr - Full Score.jpg

1. Det finns ingenting att frukta.

Det är hela sanningen.

Vill jag ej tro detta faktum

kommer rädslan snart igen.

2. Vill jag leva med min rädsla?

Lita då på egen kraft!

Om jag rädslan min vill städsla

ger jag all tro till Guds makt.

 

3. I det ögonblick jag låter

Gud få vara styrkan min

finns där, och jag säger åter,

av min fruktan, ingenting.

1. There is nothing to fear

That is the whole truth.

If i do not believe this fact,

fear will reappear.

2. Do I want to live with my fear?

Then trust your own power!

If I want to harness my fears

I give all my faith in God's power.

3. In the moment I let God

be my strength

nothing, and I repeat,

nothing will remain of my fear.

This week's song is special. Like the rest.  It punches above its weight. Small in size, large in reach.

In all its simplicity, it is a very strong message it brings across;

There is nothing to fear. 

This recording, done 20/1 2024 in Vänersborgs church at a workshop/concert is also a bit special. It brings our project to yet another milestone, and maybe in a way an ultimate one. We started with solo-songs, and then there were choirs but now the congregation joins in. And in my way of thinking that is the ultimate aim. 

In the recording you can hear parts of the congregation learning the song. To me that is what life is about; practicing for the heavenly choir. 

We don't get it right the first time. But there is a beauty in trying. Of putting your heart in your voice and expressing it. In childlike trust. 

Maybe I will later appreciate other recordings with other ideals of beauty. But for now this one will more than do. As we keep on trying to find our tunes. The soundtracks of our life's stories. 

printer.png
listen-icon.png

Here you can listen to a simple string and woodwind arrangement. 

Septuagesima

Än gryningen randas –
The dawn is still breaking

This Sunday is all about grace. Grace alone.

Receive two extraordinary songs on, of and by grace.

pexels-josh-sorenson-391522.jpg
Än gryningen randas, mel utan nr - Full Score.jpg

Låt – Let

Låt; Mel utan nr - Full Score.jpg

Än gryningen randas,

än ljuset hit till jorden når

Jag lever! Jag andas!

Ny dag av nåd jag får!

När mörkret sig sänker

och kvällen oss till vila bär

så tacksam jag tänker

på livets skörhet här.

 

Endast av Guds nåd lever jag idag.

Utav nåd försvinner min rädsla och hat.

När jag nådens gåva får ta emot

är ej längre rädslan och hatet ett hot.

 

En duva mjukt kuttrar

av glädje ur mitt öppna bröst,

så låt mig var morgon

din lovsång ge min röst.

Ge mig nåd att inse

att skörden ges av vad jag sår

men störst är den kärlek

som blott av nåd jag får.

 

Utan nåd var skulle vi vara då?

Utan nåd är världen så grym och så grå.

Utan nåd går ingen utav oss fri

utan fjättras i vår tids tidslaveri.

 

Än gryningen randas,

än ljuset hit till jorden når.

Jag lever och andas

den nya dag jag får!

En dag ska dock komma

då jag i ro ur tiden går.

Allt blir mig då givet.

I ljus av ljus jag står.

We're still working on letting the score for "Låt" manifest in pictures and sound! You can contribute with your version!

printer.png

Candlemass

Nog längtar jag till ljusets dag –
Surely I long for the day of light

"And the people sing the song of life in the soft light of the sun" 

At candlemass we celebrate the light!

 

This is a favourite often at our workshops. Bertil Murray has attempted, and succeeded, to create lyrics about the light in a way that fits a folkmelody. And the melody draws heavily, (heavenly?) from the rich tradition of the the "folk-chorale" of Dalarna. But it holds it own in a quite bold and auspicious way.

Folkets sjunger i ljuset.png
Nog längtar jag till ljusets dag Melodi utan nr - Full Score.jpg

1. Nog längtar jag till ljusets dag

när himlen färgas röd.

I skymningsstunden dröjer jag

till solens sista glöd.

Kan även natten ge en glans

från rymdens djupa hav,

från allt som finns och allt som vanns

och allt vad jorden gav?

 

2. Nog väntar jag på ljusets stund,

ett slut på folkens nöd,

ett oupplösligt fredsförbund

där hungrande får bröd.

Visst möter glädjens dag en gång

när jorden tvättats ren

och folken sjunger livets sång

i solens mjuka sken?

3. Det kommer gryning efter natt,

det enda som jag vet.

I hoppet ryms en silverskatt,

en dyrbar hemlighet:

Är himmelriket redan här,

gryr morgondagen nu?

Ja, all den längtan som vi bär,

den längtan, Gud, är du.

printer.png

Äntligen öppnas mitt öga – 
Finally my eye opens

Äntligen öppnas mitt öga.jpg
Äntligen öppnas mitt öga; Mel utan nr - Full Score.jpg

This melody draws its inspiration from my ringtone on my phone; a Mozart theme of unknown origin. Can anybody enlighten me from which piece it originates?

The lyrics had its first inspiration from a bus-ride in Nepal; the buses are all colourfully decorated with spiritual aphorisms. 

Äntligen öppnas mitt öga_edited.jpg

1. Äntligen öppnas mitt öga,

mörkret nu faller till föga.

Din heliga värld nu väntar, 

bortom all sorg och längtan 

ser jag med nya ögon. 

Där mörkret igår fått råda 

får jag nu istället skåda 

ditt ljus, din kärlekslåga.

2. Trodde jag kanske mitt lidande 

och kverulantiska kvidande 

var något som jag förtjänat 

eller som jag eftersträvat? 

Ögonens fjäll nu faller! 

Ingenting har jag förtjänat, 

Men Gud mig sin nåd förlänat. 

Fri lämnar jag mitt galler!

3. Mörkret var endast ett mönster 

inristat i rädslans fönster. 

Ser jag in mot ljusets källa, 

bortom illusionens fälla, 

kommer allt bländverk falla. 

Kristus, med din blick förvandlas mörkret, och en ny dag randas

där Gud är allt i alla.  

 

4. Låt mig förlåta din värld idag 

så jag kan se den med välbehag, 

och se i dess härlighet  

har även jag delaktighet. 

Du vandrar här vid min sida. 

Jag känner din helighet  

och vet din inklusivitet;

Jag bärs i din famn, den vida.

My eye opens to a new world_edited_edite
Anna Tarantino shares her version of "Äntligen öppnas mitt öga!"
printer.png
bottom of page