top of page

Lent

Hundra hymner bild.png
Kärleken – The Love

This week is about what we all need, about all we need; Love, love, love.

Join the call, join the chorus; Yeah, yeah, love is all we need.

Kärleken är; Mel utan nr - Full Score.jpg
Kärleken är; Mel utan nr s2 - Full Score.jpg

Gunnel Mauritzson and Jean-Simon Maurin have created a wonderful manifestation of  Love. (Kärleken)

I love the ephemeral nature of this project.

Love is something to aspire to but never to achieve in its completeness. It's longing and yearning and trying again and again. Gunnel and Jean-Simon is doing a fantastic job at it here. 

But it is their very outstanding artistry that leaves me with a feeling of that the song is not ready yet. They are doing more than their part. But there is always more to love. I will need to come back to this song and work on it some more. The beauty of this project is that it is work in progress. As is love. Always trying. Never fully there.   

1. Stjärnvind mot min panna,

doft av fuktig vår,

druvans saft i munnen och

känslan av ditt hår,

böljorna som glittrar och

jublet som består;

Inget finns i världen

som kärlek ej förmår.

Kärleken är vägen 

och kärleken är mål.

Kärleken är kinden

och kärleken är stål.

Kärlek är kanalen

och kärleken kan allt.

Kärleken är sötman

och kärleken är salt.

2. Kärlek bygger broar,

kärlek banar väg,

binder band av vänskap

och väver kärleksväv.

Kärleken är glädje

och kärleken är sorg,

stiger som en kampsång

från jordens alla torg.

Kärleken är närhet

och kärleken är nu

Kärleken är mötet

när mitt jag ser mitt du.

Kärlek lär man inte

ty kärlek är man.

Men när man ger sin kärlek

så får man mer av den.

3. Se allting i ljuset,

säg det som det är

Alltings namn är kärlek,

ja kärlek allting bär.

Det största i det minsta,

i allt som är och var.

Allt det andra sviker,

men den står evigt kvar.

När mänsklighetens epos

till sista blad är klart,

så står där endast ett ord

så rent och underbart.

Det ordet tog sin boning

i mänsklig bräcklighet

och gav oss alla hoppet

om fred i evighet.

4. Vi är barn av kärlek,

kärleken oss bär.

Inget hat och mörker

kan dölja vad vi är.

VI lämnar ej vår källa,

vi står med stadig rot,

jordad i en mylla

av kärlek, hopp och tro.

Du, Gud är livets källa

I den jag speglar mig

Där jag skådar klarast

tills jag ser mig i Dig.

Ser jag en fjärran stjärna

såsom en himlakropp

så kommer den att slockna,

men inte vårat hopp.

5. Kärleken ska prövas,

allting annat dör.

Livet är en övning

för himmelrikets kör.

Bekänn dig till det enda,

som ej likt gräs och frö,

jord, sol och galaxer,

ska flamma upp och dö.

Nej, aldrig ska den låga

som brinner i ditt bröst

den kärlek du har vågat,

få smaka livets höst,

ty kärleken är evig

och kärleken är stor.

Den ryms ej i galaxer,

den i ditt hjärta bor.

Jag ropar till Dig – I'm calling out to You
Jag ropar till dig; Mel utan nr - Full Score.jpg

The original lyrics of this song was sung, no screamed, by a poor, wretched man outside of the city-walls, outside of everything. 

He screamed his words and was told to shut up. So he screamed louder, and was told even harsher to shut up. So he screamed even louder and was heard and seen. And was given his sight back. 

 

The three-fold Kyrie is probably the world's most sung lyrics. Every Sunday in every church around the globe from nascent Christianity the words of the blind man outside of Jericho's walls have been repeated. This man should be the patron saint of all lyricists of the world. Of all those who are trying to put words, "inappropriate" words to the world, and who are being told to shut up. And shouts louder. Many of them have to wait to get their release from their predicaments. But they keep shouting inspired by this fool outside of the gates. Bartimaeus is his name.

In the original Kyrie there is not a promise of an answer, in this one there is. There is an ear out there, there is an answer. We believe. As fools do. Thanks Bartimaeus for showing us the way, love's way.  Through your utter foolishness, you have not only put voice and words to all predicaments of our's, you have given us a reason for our foolish hope.   

printer.png
image.png

Jag ropar till Dig, jag ropar till Dig,

jag ropar till Dig och Du svarar mig.

 

1. Den blinde mannens rop

skallar genom folkets hop

och genom tiden.

Än ropar vi med hans ord:

Herre, förbarma dig!

Kom hit och rör vid mig!

Låt mig bli helad

så att jag kan följa dig!

 

Jag ropar till Dig, jag ropar till Dig,

jag ropar till Dig och Du svarar mig.

 

2. Herre, lär mig att tro 

likt ett frö och sällsamt gro, 

bli till ett stort träd 

där fåglar kan bygga bo. 

Låt min tro nära mig, 

låt hoppet bära mig, 

och må din kärlek

i ömhet beskära mig.  

 

Jag ropar till dig, jag ropar till dig,

jag ropar till dig  och du svarar mig.

 

3. Herre, jag tackar dig. 

Dina löften sviker ej. 

Låt mig blott pröva 

och inte fördöma dem. 

Trons kraft ej gränser vet. 

Tag nu min dunkelhet 

igenom natten

mot ljuset som är mitt hem.  

 

Jag ropar till dig, jag ropar till dig,

jag ropar till dig och du svarar mig.

The first song of today explores the fact that we are made of star-stuff. The second one that we are made of soil.

As humans we need to balance both truths in order to be fully what we are;   

Of star and soil, of soil that has been baked in a star and of star that will turn to soil.

In all its incredulity it is foolish not to acknowledge this.

To think we are self-made, independent and in charge of our own destiny. Life is so much more beautiful than that! We are of stars and soil! We are connected and we are interdependent.

And in the final assessment we are even much more;

stars and soil are but metaphors.

In truth we are beyond the scales that our earthly words can fathom.

Under ett stjärnevalv –
Under a vault of stars
Under ett stjärnevalv.jpeg
Under a vault of stars; Mel - Full Score.jpg

1. Under a vault of stars lonely I fare. 

Tiara of winter-night twinkles in my hair.

Cold in the friendless night, tired, sick and scared?

Maybe, but even then as a god disguised I tread.

 

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Frosty, the ground I walk, gleams in response,

glitters of starry stuff, glints of what I was.

One time, yes now, I'll see myself anew:

Star-vault of heaven's sky holds my inside temple too!

 

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria in excelsis Deo!

3. Winds of the Milky Way stir and inspire,

angels and black holes sing in the cosmic choir:

"You are but dust, and yet, all dwells in you.

All and eternity is what you are made of too."

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Here is Anna Eklund Tarantino's rendition of the song: 
And here is a choral version by Undersåkerskören:
printer.png
I min galenskap 3 Stå med bara fötter i din jord.png
I min galenskap; Mel utan nr - Full Score.jpg
I min galenskap – 
In my foolishness
O want to stand barefoot in the earth, n

3. Du har skapat mig, hur kan jag betvivla det? 

Du har kallat mig mitt rätta namn. 

Låt mig därför stå rotad vid din källa, 

aldrig släppa taget om din famn. 

Låt mig alltid, alltid, alltid

minnas var jag kommer från. 

Själva livet är den största gåvan 

som jag fått av Skaparen som lån.

 

4. Jag vill minnas var källan är belägen, 

stå med bara fötter i din jord.

Dra in doften av dina frukters sötma. 

Jag vill dricka saften av ditt blod. 

Låt oss alltid, alltid, alltid

fira vem vår Fader är. 

Så att vi som söner till vår Fader 

kan få del av härligheten här.

1. I min galenskap tror jag att jag skapat mig,

att jag är min egen lyckas smed.

Om jag lyckas med denna tankevurpa

Förolyckas allt som lyckan ger!

Låt mig aldrig, aldrig, aldrig

glömma var min källa är.

För då sinar mina levnadssafter.

Som ett träd i öknen står jag där.

 

2. Hör du ropet av Sonen till sin Fader? 

I min öken frestas jag att tro 

att om bara jag böjer mig för smickret 

eller makten kommer jag få ro. 

Jag vill aldrig, aldrig, aldrig

sluta ropa till min Far. 

För så länge som min röst kan skälva 

ska den längta efter dina svar.

Here is a rendition from a Youth Choir at Stiftsgården, RättvikOh, Magdalene!
A portrait of Mary Magdalene,  friend of Jesus of Nazareth. Stunning beauty inside out..jp
Åh, Magdalena!; Mel utan nr - Full Score.jpg

Magdalene may be as much a mystery as ever, but her importance as a model grows bigger with time. The first one to share the news – with total conviction – that the impossible is possible and indeed happens. She still has great stories to tell.

I met Magdalene on the shores of Gambia. She worked as a foot-masseuse among the tourists on the beach. According to some she was to be avoided by all means, according to others she was "the best of Gambia, period". I got curious and got to know her – but even more so myself and my prejudices and projections. The reflexions were turned into this song that I hold as one of the dearest in the collection.

Mary Magdalene .jpg

             Magdalena!

Dina händer är redo och rena.

Och din själ likaväl,

fast du ses av en del

som en mänska man helst borde lämna.

Du snör av hans sandal,

i en öm ritual

som får många av männen att rodna.

Men ditt hjärta är rent

som den olja som lent

och som rikt rinner genom din hand mot hans hud,

den högt älskade mannen av Gud,

mannen av Gud.

 

2. Åh, Magdalena!

Dina fötter är snabba och nätta.

De betraktas av dem

som har följt med dig hem

som om vore de litet för lätta.

Ändå valde Gud dem

för att gå vägen hem

till de tvivlande män som så rädda

gömde sig i sitt hus.

Din röst glödde av ljus;

”Jesu kropp har uppstått! Han är ej längre där!”

Och du visste att undret var här,

undret var här!

3. Åh, Magdalena!

Dina tankar är klara som dagen.

Ty från ditt perspektiv,

du som levt ett helt liv

i en utanförskapets gemenskap,

kan du se sanningen

utan skam, du är ren.

Fast vi präktiga vill projicera

all vår skam mot de små

som i utkanten stå,

står du stilla i ljus, du har känt Herrens hud

mot din doftande hand, rörd av Gud,

hand, rörd av Gud.

 

4. Du, Magdalena,

som var först är ej längre allena.

Och nu sprids en ny sång,

din espri är på gång,

dina fötter får vingar så lätta!

Men igen är det män

som räds den sanningen,

medan ditt systerskap ser att detta

är Guds ljus i ny dag

och en del av hans plan.

Må din skyndsamma fot och din känsliga hand

leda oss mot de uppståndnas land,

uppståndnas land!

Åh,

Länge leve livet! – Long live life!
Lange_leve_livet.jpeg
Länge leve livet; mel - Full Score.jpg

This is not a new song. This is a forever current song. And I have found myself adding it to the concert song-lists recently as we need to start singing it again as fervently as we did in the 80's when it was created, with the backdrop of the nuclear arms race. 

Long live life! Indeed. The question is if we, the human race, wants to be part of it or not.  

Silvermoon wreath of stars.jpg

Silvermåne, stjärnekrans,

Länge leve livet!
Vackrare än någonstans,

Länge leve livet!
En jord där vi bor,

längtar och tror,

Länge leve livet!
Där ett frö slår rot och gror,

Länge leve kärleken

och lusten till livet!

Silvermoon wreath of stars.jpg
Silvermoon wreath of stars.jpg

Svärd ska smidas om till plog
Länge leve livet!
Våldet härskat länge nog
Länge leve livet!
Den kommer vår dag

stark skall bli svag
Länge leve livet!
Kärlek vara världens lag
Länge leve kärleken

och lusten till livet!

Silvermoon wreath of stars.jpg

Alltid vill vi sjunga så:
Länge leve livet!
Fred och framtid tror vi på
Länge leve livet!
När allt tycks dö ut, tiden ta slut
Länge leve livet!
Sjunger vi som aldrig förut:
Länge leve kärleken

och lusten till livet!

Länge leve livet !

listen-icon.png

Fjedur sings "Länge leve livet!":

printer.png

Choose a piece of peace music from Peace of music's Score Store. It is a required song. Everyone needs to learn it at the school of Life.

Länge leve livet!  Set for SATB

Detta är stunden då jag väljer fred – Now is the time to choose peace
Peace sign with flowrs and birds.jpg
Detta är stunden då jag väljer fred; mel utan nr - Full Score.jpg

The world engages in an arms race. Like a war-stallion, froth in mouth, it charges against a designated enemy.

But I can choose peace. In any given moment I can choose the way of peace. Each small choice is important. To walk towards peace is to walk in peace. 

And we share a song as we walk. 

Peace sign with flowers and birds_edited

Here and now is when you choose peace!

This piece comes in four parts SATB!

"This is the time I choose peace"

Choose it by clicking on it!

Detta är stunden

då jag väljer fred 

Ska det bli fred,

vem ska det börja med?

Jag säger; Ja,

jag fredens väg vill gå 

Att gå mot fred

är och att freden få.

 

 

                                            Men vem är jag att välja en dag av frid,     

                                 när allt omkring mig ställer upp till strid

                      och dödens draksådd drabbar hårt mitt liv? 

                                                  Och ändå ligger dagen där

                                                                   och väntar mig.

                                                         Den väntar stilla,

                                                        allt jag ville få

                                                av fred och frid

                                              i nåd jag får

                                                    av dig!

Detta är stunden

då jag väljer frid.

Nu får jag gåvan skänkt

från bortom tid.

Jag säger ja

till gåvan som är Du,

tar dig emot,

din evighet är nu.

       

 

 Vem skulle välja min dag om inte jag?

     Är jag ett flarn på tidens ocean?

           Är jag ett offer utan något val?

                 Nej, jag kan välja

                       vilken väg jag vandra vill.

                              Jag väljer fredens

                                    och jag väljer nu

                                          att ta emot den

                                               största gåvan:

                                                     Du!

Singabahambayo – On earth an army is marching

The Bread of Life is the theme for this Sunday and we present a song about sharing the road, the bread  – and the joy! 

Screenshot 2024-03-07 at 21.35.08.png
On earth an army is marching; Mel utan nr - Full Score.jpg

Download a score of the song (SATB, Swedish) and join the fun!

printer.png
listen-icon.png

1 On earth an army is marching;

We're going home,

our longing bears a song,

so sing out strong!

Sithi halleluya! 

2 With love our hearts are ablazing

for those who roam

and wander far away,

though longing home.

Sithi halleluya! 

3 Each day our friendship is growing

and with all speed

we share our wine and bread,

a hasty meal.

Sithi halleluya!

Fjällets vidder öppnar sig – The expanses of the mountain opens for me
Fjällets vidder öppnar sig; Mel utan nr - Full Score.jpg

1.Fjällets vidder öppnar sig

oändligt framför mig. 

Mjukt skär skidan, glider, glimmar.

Gud jag prisar dig!

Tack för ljuset, tack för fjället,

tack att jag kom hit

till en känd, men annan värld,

så gränslös och så vit.

 

2. Gud, låt fjällets rena vithet

minna om den färg,

Jesu vänner såg sin Herre

bära på det berg

där han plötsligt blev förvandlad,

dräkten som han bar

strålade som himlaljuset,

lyste ren och klar.

 

3. Solen strålar, ljuset gnistrar

och jag påminns om 

Jesu drag, han solen är,

som viskar stilla: Kom!

Genom gravens mörka grotta

gick hans segerled. 

Över fjäll och genom dalar

vill jag följa med.

 

4. Tag mig Jesus till ditt hjärta.

Säg att Gud är god.

Vit är nåden, röd är skulden,

rena mig i blod.

Du som bär på hela världen,

ta mig i din famn!

Över snö och vita vidder

jublar jag ditt namn!


Alla källor bryter fram i glädje –
All springs break forth in joy 
Alla källor bryter fram i glädje Mel utan nr - Full Score.jpg
  1. Alla källor bryter fram i glädje

när Maria sjunger om sin Herre,

och hon böjer sig i tro och tillit.

Lovad vare Du, Kristus!

 

2. Skriftens dolda ord och dunkla löften

brister nu som knopparna om våren,

och nog doftar det av paradiset.

Lovad vare Du, Kristus!

 

3. Åh, Maria, lär mig dina sånger!

För jag älskar honom som har vandrat 

genom död och grav till ljusets rike.

Lovad vare Du, Kristus!

 

4. Han som tronar i sin höga himmel,

blir ett litet, svagt och värnlöst foster

Denna stora nåd till världen given!

Lovad vare Du, Kristus!

5. Alla mina källor är hos Jesus,

och de bryter fram i Andens glädje

när jag böjer mig och prisar Herren.

Lovad vare Du, Kristus!

Here ends the songs from Lent...

But the year continues, and so do we, we keep singing and posting around the year – if you keep doing it!

bottom of page