top of page

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Discounts for bulk orders!

At least10%,

for 2-4 copies:

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

Det som inte får hända

00202
$3.00
In stock
1
Product Details

Det som inte får hända


Text: Erika Stjerngren

Musik: Anders Nyberg


1. Det som inte får hända det hände ändå

det som rymmer all ångest har skett:

något hindrade tiden, ett skymningsstråk,

medan livsljuset flämtar så lätt.

Får jag be om Din kärlek och omsorg nu?

Får jag be om Din räddning i nöd?

Du som lyfte upp lammet och bar det hem:

bli till hjälp och till tröst och till stöd!

Bli till hjälp och till tröst och till stöd!


2. Får jag be fast jag knappt förut en enda gång

vågat be, kanske ej vågat tro?

men jag hört det berättas, jag minns en sång

om att våga när tvivlet är stort.

Så jag prövar, och knäpper min kalla hand

som är frusen och skälvande lam:

intet orkar jag mer, inget är det jag kan

än att vara ett gråtande barn,

än att vara ett gråtande barn.


3. Finns Du nu, finns Du Gud, i den lidandes sorg?

Är Du styrkan, den skadades vän?

Jag som frågar står maktlös vid sidan om

kommer Du att få bli räddningen...?

Det som inte får hända, det hände ändå

det som rymmer all ångest har skett:

något hindrade tiden, ett skymningsstråk,

medan livsljuset flämtar så lätt,

medan livsljuset flämtar så lätt.Save this product for later

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page