top of page

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Discounts for bulk orders!

At least10%,

for 2-4 copies:

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

Detta är stunden då jag väljer fred

134
$4.00
In stock
1
Product Details


Detta är stunden då jag väljer fred.


Detta är stunden då jag väljer fred.
Ska det bli fred, vem ska det börja med?
Jag säger; Ja, jag fredens väg vill gå!
Att gå mot fred är ock att freden få.


Det ta är stun den då jag väl jer frid.
Nu får jag gåvan skänkt från bortom tid.
Jag säger ja till gåvan som är du.
Tar dig emot och evigheten nu.

Men vem är jag att välja en dag av frid,
när allt omkring mig ställer upp till strid
och dödens draksådd drabbar hårt mitt liv?
Och ändå ligger dagen där och väntar mig.
Den väntar stilla, allt jag ville få
av fred och frid i nåd jag får av dig.

Vem skulle välja min dag om inte jag?
Är jag ett flarn på tidens ocean?
Är jag ett offer utan något val?
Nej, jag kan välja vilken väg jag vandra vill.
Jag väljer fredens och jag väljer nu
att ta emot den största gåvan: Du!
Music & lyrics: Anders Nyberg


The world engages in an arms race. Like a war-stallion, froth in mouth, it charges against a designated enemy.

But I can choose peace. In any given moment I can choose the way of peace. Each small choice is important. To walk towards peace is to walk in peace.

And we share a song as we walk along.


Save this product for later

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page