top of page

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Discounts for bulk orders!

At least10%,

for 2-4 copies:

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

Jag är den jag är, Melody

00031
$3.00
In stock
1
Product DetailsJag är den jag är; Melody


"1. Jag lämnar ej mitt ursprung,

jag är ett med Skapelsen.

Av jord jag är, och björken här

är bror och blomman vän.

Jag vattnet är och vågorna

och vind som vågen bär.

Jag luften är och fåglarna,

ja, jordens atmosfär.


Jag är den jag är, jag är den jag är!

Av jord, som björken här, jag är.

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Jag är ett med allt och allt med ett,

jag är den jag är!


2. Befriad till att frige

är jag ett med Friheten.

I mötet mellan dig och mig,

där Kärlek bär, jag är.

När barn blir sedda, såren läks

och främling finner vän,

då är jag där, där frihet är

och flykting hittar hem.


Jag är den jag är, jag är den jag är!

Där kärleken mig bär, jag är.

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Jag är ett med allt och allt med ett!

Jag är den jag är!


3. Med Livets egen, ömma fläkt

jag delar andedräkt

och förd av hennes varma hand,

min gnista har hon väckt.

Där hennes låga flammar klar

jag renas och jag ser

När hennes röst i mig ger svar,

vad kan jag önska mer?


Jag är den jag är, jag är den jag är!

När hennes röst är när, jag är.

Jag är den jag är, jag är den jag är!

Jag är ett med allt och allt med ett!

Jag är den jag är! "


English to follow below!


Text: Anders Nyberg

Musik: Dixtäppsmarschen, Brudmarsch efter Nörstmo Per Persson, Malung

Arrangemang: Anders Nyberg

Det här är en gammal brudmarsch från Malung, "Dixtäppmarschen", som med sin nya text blir en trosviss och taktfast affirmation: "Jag är den jag är!". Versen uppvisar intrikata användningar av den melodiska mollskalans alla kromatiska möjligheter och kan sjungas rätt lyriskt och fritt av en solist. Men refrängen har en övertygande och vägvinnande puls och vandrar i stor självtillit, från sitt enkla ursprung på Äsiselas fäbodvall ut i världen med självsäkra steg. Den vet vem den är och känner sitt ursprung. Den kan vandra långt ut i världen för den lämnar aldrig sitt hem.

Det här arret är för soloröst med harmonier och svensk text. Om du vill ha ett arr för kör SATB med soloröst kan du hitta det här! Den finns även i många andra sättningar.

"Jag är den jag är" ingår i "Hundra Hymner". Läs mer!Lyrics: Anders Nyberg

Music: Dixtäppsmarscen in the tradition of Nörstmo Per Persson, Malung

Harmonization: Anders Nyberg

This is an old Swedish "brudmarsch", a wedding-march from Malung, "Dixtäppmarschen," turned into an affirmation of Self; "I am the One I am." The verse, with its intricate use of all the chromatic possibilities the melodic minor scale offers, can be quite lyrical and interpreted freely by the soloist. But the Chorus has a rhythmic drive that is persistent and prevailing. It knows who it is, and it is with very confident strides it goes out into the world. Otherwise I can't say much of this song as it is freshly baked and has never been tried before. But I hope that its confidence combined with its softness will take it out into the world from the humble beginnings at the "fäbod" Äsisela, in Malung, Dalarna, where it has its roots.

This score is arranged for solovoice (in Swedish.) If you want the piece for SATB and a S-solo you find it here! Many other choral settings are avaliable.

"Jag är den jag är" is part of "Hundred Hymns". Read more!


Save this product for later

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page