top of page

Welcome to the
Peace of Music

SCORE STORE!

Here you can find the choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Images courtesy of Pexels.com

Jubla nu himlar!

00098
$6.00
In stock
1
Product DetailsJubla nu himlar!


Ginge jag runt om jordena kring
för att få lyckan fången
finge jag aldrig erfara ting
som denna änglasången.
Vunne jag ock all världenas gull,
allt det som lysst mitt sinne
funne jag det var enbart som mull
mot mötet i mitt minne.

Jubla nu himlar! Jubla nu jord!
Mötet som trotsar jordiska ord
uti mitt hjärta jag får bära.
Himmelens rikedom är nära!

Dagen är nära, gryningens glöd
brinner nu bortom bergen.
Ängen där änglasången nyss ljöd
målas av himmelsfärgen.
Dagen är här! Den signade tid
uppfyller jordens dalar.
Nuet bär änglarösternas frid,
ljuset oss här hugsvalar.

Slå upp nytt vin i nymakat krus!
Bjud in till glädje-festen!
Förr vi stängt ute gatornas rus
och slängt ut heders-gästen.
Nu ser vi Kristus i varje bror
oavsett tro och ära.
Han för mig fram till sitt tempels kor,
brudkronan får jag bära.

Storbröllop ståndar! Fröjdernas fröjd!
Jorden förenas med himlens höjd!
Hur mycket glädje kan jag bära?
Himmelens rikedom är nära!

Jubla nu himlar! Jubla nu jord!
Mötet som trotsar jordiska ord
uti mitt hjärta jag får bära.
Himmelens rikedom är nära!

Jubla nu himlar! Jubla nu jord!
Mötet som trotsar jordiska ord
uti mitt hjärta jag nu bär!
Himmelens rikedom är här!

Music: "Bakmes" in the tradition of Åker Erland Jonsson, Grimsåker, Malung

Lyrics and arrangement: Anders Nyberg

Order the full score here!


Save this product for later

Discounts for bulk orders!

 

2-4 copies:10%,

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

bottom of page