top of page

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Discounts for bulk orders!

At least10%,

for 2-4 copies:

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

Du kommer som en fattig

00198
$4.00
In stock
1
Product DetailsDu kommer som en fattig

Du kommer som en fattig
och inte som en kung.
Du vandrar längs med stigen
mellan lingonris och ljung.
Då hörs ett Hosianna,
en hälsning ifrån byn
och folket ber dig stanna
och höjer dig mot skyn.

2. Nu närmar du dig staden.

En åsna klapprar fram

och vi står främst i raden

mitt i vägens gula damm,

och det är ljuvligt väder,

det strålar om ditt hår.

Vi lägger våra kläder
på gatan där du går.


3. Men senare i veckan

då samlas folk på nytt

och ropet är ett annat.

Nu är stämningen förbytt.

Där våld och orätt hedras

finns ingen nåd att få.

Du plågas och förnedras,

de skyldiga får gå.


4. Då är du ändå konung?

Vi väntar på ett svar,

men du är tyst och stilla

och hans fråga dröjer kvar.

Du kröns med törnekransen,

den skimrar som av guld,

och mitt i gycklardansen,

där bär du all vår skuld.

Music: Anders Nyberg

Lyrics: Bertil Murray


Save this product for later

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page