top of page

Here you can pick the exquisite choral-music of your choice from Peace of Music and Anders Nyberg's production!  

Screenshot%202020-04-15%20at%2014.58_edited.jpg
bak_singers.jpg

You can order prints sent to your physical address or you can order digitally, here below directly to your own printer.

You can search the store, have a sneak view of the score, read the lyrics, listen to a recording and learn about the song. Then you choose how many copies you need and proceed to the checkout. 

Discounts for bulk orders!

At least10%,

for 2-4 copies:

5-10: 25%

11-25: 40%,

26-49: 50%

50+: 60%

En visa vill jag sjunga, melody

00013
$3.00
In stock
1
Product Details

En visa vill jag sjunga1. En visa vill jag sjunga

om tal i Skriften finns,

Om du det vill begrunda,

så lyssna, lär och minns

dess kraft, dess innehåll.

Vad den kan innebära

det går allt upp till tolv.


2. En Gud allting regerar,

En enda Son han har

En Ande demonstrerar

Guds enhet uppenbar

Den skönhet Gud berett

Och yppat i så’n mångfald

den räknas rätt till ett.


3. Ty en, blott en, är jorden

Så gränslöst underbar

Var morgon Skaparorden

igenom rymden drar

Var ljus över Skapelsen!

Låt var och en erfara

att vi är en med den!


4. Den allra första ordern

som människan erfor

det var att vårda jorden,

det var att älska Mor.

Ty allt av henne vi har

och allt vi lämnar åter

vår sista jordedag.


5. Så lyssna bröder och systrar:

En Son vår moder ser.

Till tusen namn han lystrar,

på tusen språk han ber

och brödet som Modern gett

nu bryts med den bön han delar:

Att alla må bli ett.


6. O, Ande ge oss din djärvhet!

Ge oss inspiration!

I världens krav och kärvhet,

i nöd och depression

finns ett syfte för vår tid.

Vi denna sanning söker,

ur kaos kan följa frid.


7. Så låt oss se vår enhet,

blott den kan freden ge.

Låt mänskohjärtats renhet

i allt en enhet se.

I ljuset från altaret

ett ansikte framträder

och viskar: Allt är ett!


Lyrics: Trad, Anders Nyberg

Melody from Malung.


A very original melody from Malung, Sweden, with new lyrics by Anders Nyberg. This is just the melody with chords. Arrangements for different types of ensembles are also available.

This is the song-title that has given the project "En visa vill jag sjunga - A song I'd like to sing" its name;

It is a song worthy of holding the wholeness. In its original form it has thirteen verses; The first one introduces the rest and is the one you find in original as verse one in this score, followed by twelve verses, each one telling a tale of tales. The first is an account of the number one, as found in Scripture and Nature, the second of the number two and so on up to twelve. In this rendition I have elaborated on the number One and its relevance.

If the lyrics of this song are remarkable the melody is no less so. The truly original and exquisitely beautiful end-cadence which lands gracefully one full tone under the root gives the impetus to keep singing verse by verse.

This truly is a song of life in all its fullness. Or rather, in this version, of step number One in that grand scale of Life.

Save this product for later

Images courtesy of Pexels.com

bottom of page